La Catalana Agrícola Cotonera

Assecadors de cotó a San Pedro de Alcántara, Màlaga (La Catalana Agrícola Algodonera ante el problema del cultivo del algodón).

Al començament del segle XX es tornaren a fer proves de conreu de cotó a l’àrea sevillana. I el 1904 es publicà la que serà anomenada Llei Osma —el nom del ministre d’Hisenda que la promulgà— en la qual el govern concedia unes exempcions fiscals als agricultors que destinessin terrenys al conreu del cotó i uns premis en metàl·lic als seus recol·lectors. Però la llei va ser paper mullat.

Es parlà també de la possibilitat del conreu de cotó als...