Josep de Vilamala, sagristà de Sant Esteve de Banyoles (1710-1714)

El 22 de juliol de l’any 1713, dia de santa Magdalena, foren extrets els següents diputats i oïdors: diputat eclesiàstic: Joan de Fluvià i Aguilar; renuncià el càrrec; diputat militar: Antoni Francesc de Berenguer i de Novell; diputat reial: Antoni Grases i Des, doctor en dret; oïdor eclesiàstic: Oleguer de Merlès; renuncià el càrrec; oïdor militar: Francesc Perpinyà Sala i Sasala; oïdor reial: Tomàs Antic i Saladric, de Tortosa, ciutadà honrat de Barcelona.

La darrera extracció de la Generalitat històrica es va fer en una evident conjuntura adversa. Al juliol del 1713 s’havien de renovar...