1598-1621: Catalunya a l'època de Rocaguinarda

El regnat de Felip III de Castella (Felip II de Catalunya-Aragó) va durar vint-i-tres anys (1598-1621), però no va coincidir exactament amb set canvis de consistori de la Generalitat. El primer canvi de diputats i oïdors va tenir lloc el 1599, el mateix any de la celebració de la Cort. El nou monarca va arribar a Barcelona el 14 de maig de 1599. En principi, la Cort va ser aparentment positiva. Va ser-ho sobre la concessió d’honors, títols de noblesa, cavallers i ciutadans honrats, amb la consegüent repercussió sobre la composició del Braç Militar, que precisament va assolir una organització...