Els glírids: lirons

Àrea de distribució mundial de la família dels glírids.

Maber, extret de Macdonald, 1985.

La família dels glírids és una de les més petites de l’ordre dels rosegadors i comprèn animals molt característics, els lirons, tots de morfologia molt semblant, menys en el cas del gènere Glirurus del Japó, que s’assembla més a un esquirol terrestre. Es distribueixen per la regió paleàrtica, Europa —des del S d’Escandinàvia fins a la Mediterrània—, W d’Àfrica, Àsia Menor i part central d’Àsia. Hi ha un gènere, Glirurus, que habita al Japó i un altre, Graphiurus, que...