Els capròmids: el coipú

Myocastor coipus (nc.)

El coipú (Myocastor coipus) és una espècie sud-americana que hom cria en granges i que eventualment es pot trobar en llibertat.

Xavier Ferrer.

El coipú és una espècie pròpia d’Amèrica del Sud, per bé que, a finals del segle passat, va ésser introduïda a Europa (a França, concretament) per tal de criar-la en granges a causa del valor econòmic de la seva pell i de les seves incisives. Actualment, és àmpliament introduïda a Amèrica del Nord, Europa, Àsia i Àfrica.

En ésser una espècie al·lòctona, presenta pocs enemics naturals, per la qual cosa els exemplars que s’escapen de les...