Sistemàtica i filogenènia dels insectes

Hom considera els insectes dins del subtipus de mandibulats o antenats, grup que es caracteritza pel fet de presentar antenes i peces bucals. En aquesta obra hom segueix el criteri monofilètic en la classificació de tots els artròpodes. Alhora, els insectes es relacionen estretament amb els miriàpodes. Tot fa pensar que els insectes o hexàpodes s’originaren a partir d’una forma protomiriapoide, que tindria una certa semblança amb els símfils actuals.

La classificació dels insectes

La classificació dels insectes ha variat molt al llarg del temps en funció dels criteris filogenètics...