Els oligoneòpters o insectes de metamorfosi complicada

Larva (eruga) d’oligoneòpter, concretament del lepidòpter notodòntid Cerura vinula, anomenada cua forcada. La complexitat de la metamorfosi és el tret més destacat de totes les espècies d’aquest gran grup, les larves de les quals no permeten ni tan sols imaginar la morfologia dels individus adults. Així, aquesta eruga àptera, amb els ocel·les de visió limitada, proveïda de falses potes abdominals, amb un apèndix caudal evaginable amb funcions defensives i rosegadora de fulles i tiges, esdevindrà una papallona adulta generosament alada, posseïdora d’ulls compostos, amb només sis potes toràciques, indefensa i amb peces bucals llepadores.

Josep M. Barres.

Hom reuneix dins dels oligoneòpters onze ordres: els megalòpters, els rafidiòpters, les crisopes, formigues lleó i afins (planipennis), els escarabats (coleòpters), els estresípters, les vespes, les abelles, formigues i afins (himenòpters), les panorpes i afins (mecòpters), les frigànies (tricòpters), les papallones i falenes (lepidòpters), les mosques i els mosquits (dípters) i les puces (sifonàpters).

Vistos els grans grups que inclouen els oligoneòpters, és ben fàcil adonar-se que entre ells hi ha els insectes més evolucionats, més vistent i més ben coneguts, i també els més importants numèricament. D’altra banda, una característica general que permet relacionar-los és el seu cicle vital, amb metamorfosi complicada, per la qual passen per estadis immaturs ben definits (larves i pupes), sovint amb hàbits alimentaris i ecologia ben distints als dels adults. Pel que fa a la morfologia, tenen tots el camp joval de les ales amb una sola vena sense ramificar. El conjunt dels ordres considerats en aquestes pàgines colonitza tots els hàbitats possibles, ja que tot i essent terrestres, colonitzen en alguns casos el medi aquàtic, tant en les formes immatures com en l’estat adult. D’altra banda, el seu règim alimentari és summament variat i entre ells hi ha insectes molt beneficiosos i d’altres que provoquen grans flagells als boscos i els conreus, o d’altres que malmeten els productes emmagatzemats de divers origen. Finalment, també n’hi ha que tenen un gran interès mèdic i veterinari pel fet d’ésser o productors de malalties o bé transmissors de malalties causades per altres organismes.