Els oligoneòpters o insectes de metamorfosi complicada

Larva (eruga) d’oligoneòpter, concretament del lepidòpter notodòntid Cerura vinula, anomenada cua forcada. La complexitat de la metamorfosi és el tret més destacat de totes les espècies d’aquest gran grup, les larves de les quals no permeten ni tan sols imaginar la morfologia dels individus adults. Així, aquesta eruga àptera, amb els ocel·les de visió limitada, proveïda de falses potes abdominals, amb un apèndix caudal evaginable amb funcions defensives i rosegadora de fulles i tiges, esdevindrà una papallona adulta generosament alada, posseïdora d’ulls compostos, amb només sis...