Els polineòpters

Característiques de grup

Cap d’un efipigèrid, un representant dels polineòpters, al qual s’aprecien les peces bucals mastegadores i la base de les antenes, a més dels ulls i les diferents esclerites que s’hi delimiten.

Enric Curto.

El conjunt dels polineòpters reuneix nou ordres d’insectes que, segons el criteri recent de Kristensen, Kevan i altres, prenen l’ordenació sistemàtica següent: les perles (plecòpters), els teixidors (embiòpters), els zoràpters (exòtics), les paneroles, pregadéus i afins (dictiòpters), els tèrmits (isòpters), els notòpters o gril·loblatodeus (exòtics...