Altres produccions ceràmiques

Rajola de terracota, obrada a Barcelona. Aquesta peça funcional, datable al segle XIV, està decorada amb un floró central en relleu inscrit dins d’un medalló.

©Museu d’Història de la Ciutat, Barcelona, núm. inv. 7710 – J.Puig

Des de l’època de constitució a Barcelona de la confraria de Sant Hipòlit, entre el 1402 i el 1404, quedaren establertes tres branques diferents dins de la producció de ceràmica: els ollers, els gerrers i els rajolers. Excepte els rajolers, els altres artesans normalment empraven el torn per a donar forma als atuells propis dels seus respectius oficis. De...