El corrent internacional

L’increment de les dimensions dels vidres i la diversificació i aclariment de les tonalitats foren constants al llarg del segle XIV i principi del XV. Les coloracions s’enriquiren gràcies a l’extensió, a tots els colors, de les combinacions dels vidres plaqués, que abans es reservaven al vermell. La generalització del groc d’argent sobre diferents colors contribuí a l’estalvi dels talls del vidre, ja que possibilitava el canvi de color en un sol fragment. Això propiciava també l’aclariment dels tons per la utilització de vidre incolor.

A les novetats tècniques, s’hi afegiren els canvis...