Els antecedents i les primeres mostres de vidrieres narratives

Detall d’un vitrall de la nau de l’església del monestir de Santes Creus, de vers mitjan segle XIII. La decoració geomètrica s’enriqueix amb petits elements vegetals i decoració amb grisalla dibuixada a mà.

AIEC – R.Roca

L’origen del vitrall cal buscar-lo en terres orientals i és anterior a l’imperi Romà, i potser coincideix amb l’origen del vidre pla. A Europa, les restes més antigues que se’n coneixen es van trobar a Ravenna i han estat datades dels segles VII-VIII. Tot i això, els conjunts de vidrieres europeus més antics conservats in situ pertanyen ja al pas del segle XI al...