La renovació de la segona meitat del segle XV i el pas cap al Renaixement

Cap d’un sant, detall de la rosassa dedicada a la coronació de la Mare de Déu de la façana occidental de l’església de Santa Maria del Mar de Barcelona. El pintor i vitraller Antoni de Llonye es va encarregar del disseny i la realització entre els anys 1460-61.

AIEC – R.Roca

Nous canvis afectaren les arts pictòriques catalanes del darrer terç del segle XV i els vitralls no s’hi mantingueren al marge. A l’escassesa d’oferta local, s’uniren els gustos dels clients envers uns mestres estrangers que oferien una nova manera de fer, de la qual l’exquisida obra d’Antoni de Llonye i l...