Les primeres grans sèries gòtiques

Les sèries documentals dels arxius eclesiàstics conservades a Catalunya són posteriors a les dates d’execució dels primers conjunts de vitralls. Així, les dades de la primera meitat del segle XIV són molt escasses i gairebé cap coincideix amb les restes d’obres.

Les notícies, molt puntuals, parlen de propostes de col·locació de vitralls a l’església dels franciscans de Girona (1332), a la de Santa Coloma de Queralt (1348), o de les peces obrades per Bernat de Marata a Sant Cugat del Vallès (1333). Per al mateix edifici, Bernat Hospital i Alfonso Gonsalbo de Burgos contractaren la rosassa el...