Els tinells, les taules i els seients

Salomé mostra el cap del Baptista en una safata, del retaule procedent de la parròquia de Sant Joan del Mercat de Lleida, obra de Pere Garcia de Benavarri i el seu taller (1475-80). Hi apareix l’única representació d’un tinell coneguda actualment en la pintura gòtica catalana.

©Museu Nacional d’Art de Catalunya – J.Calveras, M.Mérida i J.Sagristà

Els tinells han estat considerats una tipologia habitual en el mobiliari gòtic a partir de la segona meitat del segle XIV i durant el segle següent. Compartint la idea que fou una tipologia no gaire utilitzada en època medieval...