La presa d’apunts

Captació i comprensió de la informació

captacio.jpgEl primer pas perquè el teu temps d’estudi sigui de qualitat i puguis fer un bon aprenentatge, és captar amb claredat i comprendre la informació que reps a l’escola, tant si es presenta de manera oral com si és escrita (explicacions, xerrades, taules rodones, lectures).

Per tal d’aconseguir aquesta fita, has de superar una de les dificultats més importants del teu treball diari, que és mantenir l’atenció mentre el professor explica el tema o mentre estudies. Arribar a tenir un control de l’atenció et permetrà fer una primera retenció dels continguts...