La cerca d’informació

cerca.jpg

Què és cercar informació?

Per a la majoria d’activitats escolars necessites cercar informació i organitzar-la adequadament. Per exemple, quan has de fer un treball sobre un tema, has de recollir informació de diferents fonts de consulta, com ara del diccionari, de revistes i diaris, de visites a institucions, d’entrevistes, d’enquestes, etc. Fins i tot, en la vida diària, quan has de prendre una decisió acostumes a cercar informació prèvia que, un cop valorada, et permet decantar-te per l’opció que cobreix millor les teves necessitats. Dit d’una altra manera, saber cercar informació amb...