Estratègies i consells per a fer bé els exàmens

examen1.jpg

Com s’han d’afrontar els exàmens ?

Els exàmens són la manera més habitual que tenen els professors de comprovar si has complert els objectius de l’assignatura. Però, a més dels exàmens, els professors poden fer altres tipus d’avaluacions com, per exemple, els treballs, el seguiment dels deures diaris, l’exposició a classe d’un tema, el treball en grup, etc. Però cada tipus d’avaluació és diferent. En aquest capítol, ens dedicarem específicament als exàmens. Concretament, a una sèrie d’estratègies i consells útils, en major o menor grau, per a qualsevol tipus d’avaluació. De segur que ja...