La fitxa de síntesi

Què és una fitxa de síntesi?

Quan al teu centre educatiu et demanin la realització d’un treball, hauràs de recollir informació sobre el tema que hagis triat o t’hagin proposat i organitzar aquesta informació de manera que la puguis recuperar en el moment de redactar el treball. El procediment que pots utilitzar en aquest cas és la fitxa de síntesi, que et permetrà guardar i classificar la informació d’una manera organitzada.

Per fitxa entenem un suport ordenat de la informació segons camps diferents de consulta, i per síntesi, el recull elaborat de la informació essencial d’un text o...