Recordar i repassar

recordar.jpg

En què consisteix l’acte de recordar?

L’acte de recordar depèn de la memòria, que és la capacitat de la ment de conservar i evocar informacions del passat (idees, dades, coneixements, etc.) en el moment desitjat. Quan es parla de la memòria amb relació a l’aprenentatge, s’acostuma a dir que aprendre les coses de memòria és una forma molt poc adequada d’aprendre. Aquesta afirmació és certa només en part, ja que es refereix solament a l’ús mecànic i repetitiu de la memòria i no l’ús comprensiu, que és el que treballaràs en aquest apartat.

Quin paper té la memòria en l’aprenentatge?

És...