L’esquema

Síntesi de la informació

Per tal que puguis comprendre qualsevol text que estudiïs, has de saber d’on parteixes, és a dir, has de fer un pont entre allò que saps i allò que vols aprendre. Has de realitzar una elaboració prèvia que lligui la informació nova que estàs treballant amb els coneixements que has après prèviament. Aquest lligam d’informacions et permetrà reforçar molt bé el teu aprenentatge i no oblidar la informació. En aquest procés, l’aplicació de determinades tècniques d’aprenentatge i d’estudi, com l’esquema, et pot ajudar a recollir i organitzar el que és més significatiu...