La salut

Què és la salut ?

Des d’un punt de vista global, el concepte de salut va més enllà de la pura absència de malaltia. Pots no patir una malaltia concreta i no sentir-te físicament malalt, però, malgrat això, no n’hi ha prou per a considerar que gaudeixes d’una bona salut.

La salut, doncs, va més enllà de no patir cap malaltia; és un estat de benestar físic, psíquic i social, l’absència del qual sol comportar un desequilibri en determinades funcions del cos, entre les quals hi ha, evidentment, les funcions cerebrals.

Una d’aquestes funcions cerebrals és la disposició mental per a poder...