El quadre sinòptic

sinoptic.jpg

Organització de la informació d’un text

La sinopsi o quadre sinòptic és una altra tècnica que pots fer servir quan hagis d’estudiar. És també una tècnica de síntesi. Una sinopsi és el recull de les idees fonamentals d’un tema per tal de tenir-ne una visió global. La sinopsi t’ajudarà a entendre millor el que estudies i et facilitarà l’assimilació dels continguts que has de treballar. Una forma de presentar una sinopsi és mitjançant un quadre sinòptic.

Què és un quadre sinòptic?

Es tracta d’una representació gràfica de la informació d’un text que et permetrà l’assimilació ràpida i...