El resum

resum.jpg

Què és un resum?

Un resum és un text reduït que reprodueix allò que és més important d’un altre text més extens. Un resum és, doncs, una reducció d’un text sense perdre’n el sentit original. Habitualment es parla d’una reducció a una quarta part aproximadament dels mots del text original, però això no sempre és possible, perquè depèn de les característiques del text. Si el resum és una quarta part d’un altre text, vol dir que per cada cent paraules del text original, el resum n’ha de tenir només vint-i-cinc.

El text d’origen rep el nom de text de partida i el resum ha de reproduir...