Lluitar contra les flames

Una guerra contra el foc, on no manca l’aviació, els vehicles tot terreny i una logística de caràcter militar, basada en comunicacions eficaces i en estudiades tàctiques de posicionament i atac: així és avui dia el combat dels incendis forestals. La munició és ben simple: aigua. Aigua bombardejada o bé projectada de terra estant amb mànegues convencionals. Sembla fàcil. ¿Com fer arribar l’aigua, però, al capdamunt d’una muntanya poc accessible, o com sobrevolar amb precisió una zona turbulenta a causa de l’aire calent ascendent i amb mala visibilitat per mor del fum? ¿I d’on treure l’aigua, a...