L’estrany món de les didieràcies

A l’illa de Madagascar, el 80% de les espècies de plantes vasculars —i n’hi ha més de 10 000!— són endèmiques. El nivell més elevat d’endemisme es produeix a les bosquines de la regió sudoccidental, pobres quant al nombre total d’espècies, però amb una taxa d’endemicitat del 95%. Els individus més conspicus d’aquestes bosquines són els anomenats ‘arbres serpent’ o ‘arbres pop’, uns caducifolis arbustius o arborescents que no apareixen enlloc més del món, ni del mateix Madagascar. Disposen de tota una família per a ells sols, la de les didieràcies, curiosament dedicada a E. Didier (1811-89), un...