Banc Industrial de Catalunya (1965-1982)

La constitució

Logo del banc.

El projecte del banc nasqué al voltant del Servei de Comerç Exterior de la Indústria Tèxtil Cotonera —SECEA— i de qui era el seu director, Manuel Ortínez, després director del Banco de Bilbao a Barcelona. El sector tèxtil català encara tenia un pes important a l’economia catalana. El projecte s’obrí a altres sectors industrials. S’hi adheriren el Banc Comercial Transatlàntic, el Banc de Sabadell i Banca Catalana, tots disposats a donar-li suport, si bé amb diferent grau d’entusiasme i de convenciment. Ho féu també Joan Sardà i Dexeus, economista de...