Unió Industrial Bancària (Bankunion) (1963-1982)

La constitució

El primer dels bancs industrials i de negocis catalans es fundà a Barcelona el 24 d’octubre de 1963. Fou inscrit el 31 de desembre d’aquell any en el Registre de Bancs i Banquers, amb el número 18-IN de la banca de categoria nacional. Tots els bancs industrials tenien aquesta categoria, per definició.

Els fundadors foren uns 400 accionistes. El Banc Atlàntic tenia una participació del 10% en el seu capital, i el Banc de Ribagorça —futur Banc d’Osca SA—, el 5%. El grup integrava accionistes vinculats a l’Opus Dei i al Banc Atlàntic, que hi participaven amb caràcter personal...