Casa forta dels Montpaó (Conesa)

L’antiga casa forta dels Montpaó —castlans del castell de Conesa—, amb nombroses reformes al llarg dels segles, és coneguda avui dia com Cal Gallard —família propietària del casal en l’actualitat—, i és situada a la vila de Conesa al costat de l’església parroquial de Santa Maria; popularment hom l’anomena “el Castell”. Les primeres referències d’aquest casal daten de l’any 1179, quan Berenguer de Montpaó, un dels castlans de la fortalesa de Conesa, i la seva muller Laureta, propietaris del casal, feren donació d’uns masos a l’orde del Temple.

Al llarg del segle XIII, els Montpaó continuaren amb la possessió d’aquesta casa forta fins que l’any 1285 el rei Pere II, havent recuperat la jurisdicció sobre el poble i castell de Conesa, permutà primer amb els Montpaó la seva castlania per unes terres, i segon amb el monestir de Santes Creus les terres de Sarral, Cabra i Forès que el monarca li havia cedit anteriorment. Així, fou traspassada a l’esmentat cenobi la castlania, i entre d’altres possessions, el casal o casa forta i les terres que els Montpaó tenien a Conesa; l’antic casal esdevingué d’aquesta manera la casa delmera de Santes Creus. Amb tot, sembla que els habitants de Conesa no estigueren gaire d’acord amb aquesta cessió, ja que el 1287 el rei Alfons II hagué d’ordenar al batlle, a la universitat i als homes de Conesa que acollissin l’abat i la comunitat de Santes Creus i els donessin protecció.

L’any 1560, l’abat de Santes Creus fra Jeroni de Contijoc va fer reformar l’antic casalot dels Montpaó, reaprofitant les seves pedres; ordenà refer de bell nou la façana de l’edifici, va manar la construcció dels arcs de suport de la part davantera del casal, com també els graners i la sala-menjador; el resultat fou una construcció d’estil renaixentista que té a la façana l’escut de l’abat Contijoc i el del cenobi de Santes Creus. El predomini del monestir sobre aquest casal romangué fins l’any 1821, que es posà a subhasta pública, tot i que aleshores presentava una situació de deteriorament considerable. Avui dia es troba totalment restaurat.