Santa Llúcia de Torlanda

L’antic poble de Torlanda, originat a redós del seu castell i avui dia totalment despoblat, es troba enlairat dalt d’un turó, a la dreta de la carretera de Rocafort de Queralt a Conesa. En la documentació del segle XI el seu castell és anomenat Segura. Posteriorment, ja al segle XII, aquesta fortalesa s’esmenta amb el nom de Torlanda, com és el cas d’una escriptura datada el 1178, per la qual Bernat de Piles, la seva esposa Sibil·la i Berenguer Company la cediren al rei Alfons I; segons aquest document, els mencionats personatges feren donació al dit monarca del “castrum de Turlanda quod ab antiquis temporibus vocabatur Segura”. El poble de Torlanda tenia una església pròpia, bastida probablement poc després del castell, i tot i que es desconeix si la primitiva advocació fou santa Llúcia, el cas és que un cop s’abandonà l’església romànica i se’n bastí al segle XVIII una de nova, aquesta estigué dedicada a la santa titular abans esmentada.

A l’església de Santa Llúcia es feia una romeria el dia 13 de desembre, diada de la santa titular, a la qual acudien gent de Conesa, Rocafort de Queralt, les Piles de Gaià, Vallverd i Biure. Avui dia aquesta església està totalment en ruïnes. La imatge de la santa titular fou traslladada aquest segle a la parròquia de les Piles, de la qual depenia l’església. (MLIR)

Actualment, del primitiu temple romànic de Torlanda només es conserva una part del mur absidal, mentre que la resta de l’edifici, originalment d’una sola nau, està totalment arruïnada. No es conserven elements destacables i l’absis presenta un aparell de carreuó ben escairat, però irregular, disposat en filades uniformes, que evidencien una construcció rústega, però força acurada, datable entre la fi del segle XI i el segle XII.