Casal de Vilamuntà (Tavèrnoles)

Situació

Penyal damunt el qual hi havia erigit el casal.

M. Anglada

El casal o domus de Vilamuntà fou en altre temps la casa senyorial d’una família noble, avui desconeguda. Es troba situat en el mapa del Servei de l’Exèrcit 1:50.000, editat pel Consejo Superior Geográfico, full 332-M781: x 47,3 —y 45,0 (31 tdg 473450).

L’accés a les ruïnes del casal de Vilamuntà és particularment difícil, perquè cal cercar-les enmig del bosc, sense referències ni accessos clars. L’única manera d’arribar-hi és a partir de la Casadevall, on s’arriba per la carretera de...