Castell de Mata o de Mataró

Tot i que el topònim del lloc apareix esmentat en la documentació al segle X, no és fins a la següent centúria que trobem les primeres mencions del castell. Així consta que l’any 1042, Adaleis, filla d’Ermemir i esposa de Guillem de Castellvell, vengué al seu fill Ramon diversos territoris maresmencs, entre els quals figura el “kastrum que dicunt Mata ubi dicunt lavaneres”. A partir d’aquest moment i tot al llarg dels segles XI i XII, es documenten com a senyors del castell de Mata la família Castellvell. Un altre membre d’aquest llinatge, Bonfill Guillem, l’any 1062 convingué amb el seu...