Torre del Mar (Mataró)

La torre del Mar era situada, com el seu nom indica, en un indret proper a la costa. La zona és ocupada avui per un polígon industrial. El terreny forma una plana que descendeix en lleugera pendent vers el mar. Els moviments de terra han esborrat tots els petits accidents geogràfics que hi podien existir; potser els més marcats serien les petites rieres o torrents, i tenim constància, per antics documents, que hi existia un llac. Tot i que ara l’indret on s’alçava la torre queda inclòs dins el centre urbà de la ciutat, antigament n’era força allunyat.

Controlava, des de la seva posició, tant la mateixa costa com el camí que anava a Barcelona, i servia de control fronterer entre els termes dels castells de Mata i de Sant Vicenç. Pertanyia al terme del primer, del qual depenia, i mantenia contacte amb tots dos castells i amb la torre de Cogoll, dependent del castell de Sant Vicenç, que s’alçava més al N, sobre una muntanya avui oculta darrere les construccions modernes.

Destruïda ja des de temps antic, no podem saber com era, ja que no se n’ha conservat cap descripció. Les restes que podien haver quedat sobre el terreny van desaparèixer arran de la urbanització, sense haver estat documentades.