Torre del Mar (Mataró)

La torre del Mar era situada, com el seu nom indica, en un indret proper a la costa. La zona és ocupada avui per un polígon industrial. El terreny forma una plana que descendeix en lleugera pendent vers el mar. Els moviments de terra han esborrat tots els petits accidents geogràfics que hi podien existir; potser els més marcats serien les petites rieres o torrents, i tenim constància, per antics documents, que hi existia un llac. Tot i que ara l’indret on s’alçava la torre queda inclòs dins el centre urbà de la ciutat, antigament n’era força allunyat.

Controlava, des de la seva posició, tant...