La torre de Cogoll (Mataró)

Aquesta torre, descrita per Francesc Carreras i Candi, que la troba documentada el 1128, diu que era situada dins el terme de Burriac, a l’extrem d’un turonet que acaba sobre l’actual carretera de Mataró a Argentona, on hi ha el sobreeixidor de les aigües de la mina de Dosrius. De la “turri vocata Cogoll qui est prope dictum locum de Argentona” el 1203 en quedava en peu una meitat que va dibuixar i estudiar l’esmentat autor. Ara no en queda res perquè es va destruir a causa d’una explotació de pedra i de materials de construcció.