Santa Rita o Sant Sadurní de Valldeix (Mataró)

Sant Sadurní de Valldeix és el nom històric de la capellade Santa Rita, envoltada de masies i residències a la vall que forma la riera de Valldeix, entre la ciutat de Mataró i el veïnat de Mata. La capella es troba dalt d’un petit pujol dins les propietats de Can Miró. Fou sempre una capella rural de la gran propietat documentada des del 949 com Villa Valades, i del 989 en endavant com Vall Dex, Vallexis, Valleadexio, o Vaydex. La capella constades del 1066 com la ecclesia Sancti Saturnini, in marítima, in parrochia Sancta Maria Civitas Fracta, in Valedex. Va decaure i va perdre el culte amb...