La vila de Mataró

Nucli històric

Vista aèria del nucli històric de la ciutat que es desenvolupà entorn de l’església de Santa Maria, al centre de la foto.

ECSA - J. Todó

Sembla que l’inici urbanístic de la ciutat de Mataró es pot establir en l’època romano-republicana, segons que testimonien, entre altres vestigis, la troballa d’una necròpoli d’incineració (segle I aC).

La ciutat, anomenada lluro, devia estar envoltada de muralles, de les quals s’han trobat restes en certs trams del seu perímetre. Les fonts escrites també donen testimoni d’aquesta construcció defensiva; Plini parla d’una lluro amb oppida g...