Castell de Mura

Situació

Els esfondralls del castell són encimbellats dalt un pujol de 702 m d’altitud, sota el qual, a llevant, transcorre la carretera de Terrassa a Talamanca, mentre que, a ponent, s’arredossen el mas i la capella de Sant Lleïr i, més enllà, vers el nord-oest, la població de Mura. Long 1°59’45” - Lat. 41°41’54”.

Aspecte interior dels basaments de la torre del castell.

F. Junyent-A. Mazcuñan

L’únic pany de mur que subsisteix, ultra els basaments de la torre, al castell.

F. Junyent-A. Mazcuñan

Per arribar al turó on es dreçava el castell, cal...