Castell de Puigcerver (Senterada)

Apareix documentat per primer cop el 1171, en què Ramon de Castellviny fa donació a l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem d’uns masos que tenia dins el seu terme. Sembla que al segle XV ja estava en estat ruïnós.