Castell de Reguard (Senterada)

Entre el 1055 ¡ el 1098 el comte Ramon V de Pallars Jussà i la seva esposa Valença infeudaren a Ermessenda de Santa Arada, el seu fill Oliver i Guillem, la batllia de l’església de Santa Maria de Senterada i els donaren l’església de Sant Genís de Bellera. Entre les rendes (receptos) que els Santa Arada havien de rebre consten alguns censos en ordi, civada, fogasses i vi al terme del castell de Reguard. El castell de Reguard fou commutat l’any 1064 pel comte Artau I de Pallars Sobirà al seu cosí Ramon V, definit dos anys més tard, i definitivament commutat al mateix Ramon V pel successor del primer, Artau II, l’any 1094.

L’any 1381 Reguard, amb cinc focs, era del comte de Pallars, i l’any 1831 pertanyia a la família Berenguer.

En l’actual poble de Reguard no hi ha restes de l’antic castell.