Santa Coloma del Burguet (Senterada)

La vila de Burguet fou llegada al monestir de Santa Maria de Gerri per Guillem de Castellvell, en el seu testament datat el 1231.

L’any 1718 era de jurisdicció dels barons de Sant Vicenç, fet que indicaria una anterior pertinença a la baronia de Bellera; l’any 1831 constava com a lloc de la baronia d’Erill.

Malauradament no coneixem notícies documentals sobre la seva església.