Sant Miquel de Naens (Senterada)

Situació

Aspecte de l’església pel seu costal sud-oest, l’únic que queda sencer, ja que la resta es troba en estat de ruïna.

ECS - A. Roig

Les ruïnes de l’església de Sant Miquel són al bell mig del poble de Naens, de manera que el carrer principal ocupa l’àmbit de la seva nau.

Mapa: 33-11(252). Situació: 31TCG285887.

Per anar-hi cal prendre una carretera que surt de Senterada, que porta a Naens i Cadolla. (JAA)

Història

Possiblement, aquesta església, situada al costat del cementiri, fou l’església parroquial de la vila abans de la construcció de l’actual església de Sant Esteve, situada a la part alta del turó i envoltada de cases. No es tenen notícies d’aquesta església, mentre que el lloc apareix esmentat en el document conegut com a fals de Gerri XI, en el qual els homes de Nagenne...cum ipso alode qui ut in valle Urbitana eren una de les possessions restituïdes al monestir de Gerri pel comte Guillem (1017-1035). (MLIC)

Església

Les ruïnes de l’edifici es limiten al mur sud i a una part del mur de ponent i han desaparegut tota la meitat nord i el sector de llevant, amb el possible absis amb què devia acabar l’única nau que tenia.

Al mur sud es conserva l’arrencada de la volta de canó de perfil semicircular, que cobria la nau, i part de dos arcs torals, que arrenquen de sengles pilastres. De l’arc situat a l’extrem de llevant, no es pot precisar si es tracta d’un segon arc toral o bé del brancal de l’arc presbiteral que obria l’absis.

La porta, resolta en arc de mig punt i mig colgada per les terres del cementiri, s’obre a la façana sud i és l’única obertura que es conserva en el temple.

L’aparell és de carreus de pedra calcària, irregulars però disposats ordenadament, amb l’arc de la porta i la volta de la nau fets amb carreus de pedra tosca, molt ben tallats i polits, seguint les fórmules pròpies de l’arquitectura del segle XII. (JAA)

Bibliografia

  • Puig, 1991, vol. II, FG-XI, pàgs. 412-413.