Sant Salvador de Puigcerver (Senterada)

En el document de restitució del monestir de Senterada al bisbe Ermengol d’Urgell, datat entre el 1010 i el 1033, s’esmenta entre les possessions del cenobi el feu del Soler de Pugcerver. L’any 1171 apareix esmentat el castell de Puigcerver.

De la seva església, dedicada a sant Salvador, sabem que l’any 1904 era una sufragània de la parròquia de Senterada. Possiblement aquesta subjecció ja datava de temps antics. Actualment depèn de la parròquia de la Pobleta de Bellvei.