Església de Malveí (Terrassola i Lavit)

Solament s’ha trobat una única citació que esmenta aquesta església. El 1086 el prevere Dalmau i el seu germà Losbet i Amada i els seus fills feren la pau i cediren a Ramon Guadall i a la seva muller Adelaida unes terres repartides entre les dues parts. Aquestes propietats es trobaven prop de l’església selvàtica de Malvicino, al comtat de Barcelona, al terme del castell de Lavit, al lloc que en diuen Nido de Livegod o Vila de Ros, anomenat Mirambell.

Les indagacions que s’han fet per localitzar la seva situació dins el terme del castell termenat (que inclou l’actual municipi del Pla del Penedès) han estat infructuoses. Segurament fa molt de temps que ha desaparegut.