Sant Martí Sadevesa (Terrasola i Lavit)

Situació

Petita església, sufragània tradicional de Sant Marçal de Terrassola, que ha estat restaurada fa alguns anys.

ECSA - J.A. Adell

L’església de Sant Martí Sadevesa és al costat del mas Parellada i de les caves Noveron, ben senyalitzades des de la carretera de Vilafranca a Igualada, al quilòmetre 25 de la qual hi ha la cruïlla del camí que hi mena. (JAA)

Mapa: 35-16(419). Situació: 31TCF908878.

Història

Aquesta església s’esmenta per primera vegada el 1149, quan Bernat llegà al monestir de Sant Llorenç del Munt unes propietats prop de l’església de Sant Martí. També el 1193 es...