Sant Salvador de les Garrigues (Terrassola i Lavit)

Se suposa que era la capella del mas de la Torre de Galimany esmentat el 1158, els esplets del qual foren cedits en aquesta data pel monestir de Sant Cugat del Vallès a Gerald Galimany i la seva descendència. El mas de la torre de Galimany torna a ser esmentat el 1190, any en què fou cedit per Gerard de Lavit a Sant Cugat del Vallès. Després es va convertir en la masia de Ca l’Esbert del Raïm, en la qual resten elements arquitectònics de gran vàlua artística, possiblement posteriors al segle XIII, que han estat restaurats acuradament pels actuals propietaris, les caves Segura Viudas.

No es pot descartar que algunes d’aquestes restes procedeixin de la desapareguda capella, esmentada per primera vegada el 1202, any en què Albert de Pierola llegà dotze sous a Sant Salvador de Lavit (nom primitiu de l’església).

El 1329 una comissió designada pel vicari general Arnau de Gualba i el bisbe Ponç de Gualba i formada per Ramon de Fàbrega, rector de Lavit, i Pere Mestre, parroquià de dita església, va requerir el rector de Sant Sadurní de Subirats, Guillem Pellicer, sobre l’administració de la capella de Sant Salvador, a la qual anaven els feligresos de la parròquia de Sant Sadurní. El 1340 era beneficiat de Sant Salvador en Nadal de Comes. Cal indicar que al segle XIV se l’anomenava de les Garrigues i que al segle següent ja era en ruïnes.