Sant Julià de Lavit (Terrassola i Lavit)

Tot i que un document del 999 sembla esmentar-la, la primera menció directa de l’església és del 1029, any en què Gigo i els seus fills permuten amb el monestir de Sant Cugat del Vallès un alou al terme de Lavit, dins el comtat de Barcelona, que limita a ponent amb terra de Sant Julià, la qual cosa dóna a entendre l’existència en aquesta data de la capella. Torna a aparèixer documentada l’any 1093, en un establiment que féu el monestir de Sant Cugat als germans Guilamany, Albert i Mir d’un alou situat al terme de Lavit, prop de Sant Julià.

L’església pròpiament dita s’esmenta l’any 1144 en un...