Jaciment arqueològic del Pla d’Almatà (Balaguer)

Situació

Vista aèria del pla on hi ha el jaciment, amb el sector nord-est del Castell Formós i el santuari del Sant Crist, antiga mesquita major, a primer terme.

ECSA - M. Catalán

Conegut popularment com a Pla del Reial, el planell on hi ha aquest jaciment és situat al nord del nucli antic de la ciutat de Balaguer. El jaciment ocupa l’extensa planura d’unes 27 hectàrees on s’alça el santuari del Sant Crist. Les excavacions arqueològiques s’estenen per l’angle NW i la zona central del sector S-SE del pla d’Almatà. Per a arribar-hi, cal seguir el mateix itinerari que s’ha...