La casa de Cabrera de Mar

Antiga casa senyorial o domus fortificada, dita inicialment casa d’Agell, després casa de Cabrera i finalment casa del Terme. Surt documentada al segle XIV, quan els hereus o executors testamentaris de Bernat de Sant Vicenç, senyor del castell de Sant Vicenç o de Burriac, la van vendre a particulars el 1387. Pel fet que en els documents consta que abans es deia casa d’Agell, sembla que es pot identificar amb la vil·la rural d’Agell, documentada des del 990. Durant el segle XV i l’inici del XVI són senyors de la casa de Cabrera Arnau de Fontanals, militar i cirurgià del rei, Pere Joan Ferrer, baró del Maresme, i el seu germà Miquel Ferrer. Del 1531 en endavant va adquirir-la la universitat o consell de prohoms del terme de Cabrera, que va tenir dificultats per fer reconèixer els seus drets, però ho aconseguí el 1533. Per establiments de terres consta que la casa de Cabrera és anomenada d’ara en endavant casa del Terme. No se’n coneix cap vestigi però consta que termenejava amb el rial de Sant Feliu, el camí de l’església i la plaça del terme.