Santa Helena d’Agell (Cabrera de Mar)

Capella que presideix el veïnat d’Agell de Dalt, antiga quadra situada al NE del poble de Cabrera. El terme d’Agell és esmentat per primera vegada en una butlla del 974 del papa Benet VI al monestir de Sant Pere de Rodes, i el 990 el bisbe de Barcelona, Vives, fa el llegat d’un alou in villa Agello. Consta que l’església existeix el 1236, quan Guillem de Cerdanyola, afincat al lloc d’Agell, llega uns diners i tota la calç que sigui necessària per a cobrir la teulada de l’església de Santa Helena. Les notícies continuen als segles següents en llegats testamentaris i notícies de visites pastorals. El 2 de novembre de 1576 el vicari general de la diòcesi va autoritzar el rector i els obrers parroquials de Sant Feliu de Cabrera a demolir l’església vella de Santa Helena i a edificar-ne una altra al lloc que els fos ben vist. Això fa que no quedi res de l’antiga església romànica i que no sapiguem ni si l’església actual ocupa el mateix lloc que la primitiva.