Sant Joan de Can Modolell (Cabrera de Mar)

Antiga capella, avui dia del tot desapareguda, que es trobava al peu de la muntanya de Burriac, a l’indret del jaciment arqueològic de Can Modolell. Era al N de la població, al final del carrer de Sant Joan. Diverses etapes d’excavació han posat de manifest en aquest lloc una antiga vil·la romana amb el seu santuari, dedicat probablement a Mitra (segle II dC). En aquest lloc es va erigir una capella a sant Joan documentada des del 1025, quan Berenguer Ramon I va vendre a Guadall les franqueses de Sant Vicenç i entre elles la parròquia de Sant Feliu amb les seves filials de Sant Cebrià i Sant Joan (“…simul cum subiectis suis ecclesiis idem sancti Cipriani sanctique Johannis…”). Prop d’ella també hi havia un mas, anomenat mas de Sant Joan, documentat des del 1197. Consta que el 1304 s’hi celebrava missa dos cops per setmana; més tard consta en estat d’abandonament (1393), però tindria una revifalla entre el 1540 i el 1570, quan serví de parròquia amb motiu de la construcció de l’església parroquial de Sant Feliu. El 1622 es documenta un benefici dedicat a sant Joan, però al segle XVIII ja no tenia culte, i l’altar s’havia traslladat a l’església parroquial de Sant Feliu. Avui dia és difícil destriar on es trobaven les seves ruïnes a causa del remenament que s’ha fet al lloc en les excavacions arqueològiques que s’hi han efectuat.