Pedra del Mas Gili (Sant Julià de Vilatorta)

Situació

La roca amb gravats és situada a la propietat del Mas Gili de Vilalleons. Aquesta pedra és situada en el mapa del Servei de l’Exèrcit 1:50.000, editat pel Consejo Superior Geográfico, full 332-M781: x 43,6 —y 38,8 (31 tdg 436388).

Per accedir-hi cal agafar la carretera de Sant Julià de Vilatorta a Vilalleons. A mà esquerra hi ha un camí carreter que mena al mas Gili; un cop passada la casa i continuant pel mateix camí hi ha un trencall, a mà esquerra, a pocs metres del qual es troba la roca amb gravats. (ACR)

Gravats rupestres

El suport de les figuracions...